Sylwester Przybyl,Ph.D.    

Assistant Professor

        

 

Pomoce przydatne na starcie

01. Tworzenie nowego formularza okienkowego pod Microsoft Visual Studio 2013 (pdf),  

02. Pliki startowe dla projektu pod Microsoft Visual C# 2008 Express Edition(zip),  

03. Pliki: naglowkowy oraz zrodlowy dla projektu pod Microsoft Visual C++ 2013 Express Edition,  

 

Zalegle wyklady z Podstaw informatyki dla kierunku Fizyka Techniczna (inz - semestr 1)

01. Wyklad 01 (90min) (pdf).  

02. Wyklad 02 (90min) (pdf).  

03. Wyklad 03 (45min) (pdf).  

 

Laboratoria z Podstaw informatyki dla kierunku Fizyka Techniczna (inz - semestr 1)

01. Wejscie-Wyjscie Realizowane zagadnienia(pdf).  

02. Instrukcja If oraz Switch Realizowane zagadnienia(pdf).  

03. Proste zadania Realizowane zagadnienia(pdf).  

04. Petla For, Do-while, While Realizowane zagadnienia(pdf).  

05. Tablice jedno i wielowymiarowe Realizowane zagadnienia(pdf).  

06. Funkcje wlasne Realizowane zagadnienia(pdf).  

07. Pole powierzchni pod krzywa Realizowane zagadnienia(pdf).  

08. Struktury i klasy Realizowane zagadnienia(pdf).  

09. Metody, konstruktory i destruktory klas Realizowane zagadnienia(pdf).  

10. Tekstowa i binarna obsługa odczytu i zapisu do pliku Realizowane zagadnienia(pdf).  

 

Laboratoria z Metod informatycznych dla kierunku Fizyka Techniczna (inz - semestr 2)

01. Aplikacja Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

02. Notatnik Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe). Kod(txt). Obrazki(zip). Obrazki(zip).

03. Podstawy grafiki Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

04. Krzywe Lissajous Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

05. Dudnienie Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

06. Soczewka Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

07. Pole powierzchni Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

08. Wahadlo Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

09. Regresja Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

10. Oscylator Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

11. Henon Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

12. Oddzialywanie Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

13. Symulacja Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

14. Kolokwium Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

15. OpenGL Wyglad aplikacji(bmp),   Kod zrodlowy(txt),   Aplikacja(exe).

Laboratoria z Metod numerycznych dla kierunku Fizyka Techniczna (mgr - semestr 1)

01. Interpolacja Lagrangea Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

02. Aproksymacja sredniokwadratowa Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

03. Transformata Fouriera Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

04. Dyskretna transformacja Fouriera Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

05. Metody rozwiazywania rownan nieliniowych Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

06. Metody numerycznego calkowania Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

07. Jawna metoda Eulera Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

08. Chaos - rozne jawne metody symulacji Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

09. Fala w ukladzie jednowymiarowym Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

10. Dynamika molekularna Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

11. Rozklad predkosci czastek Maxwella a temperatura Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

12. Model Isinga w układzie jedno i dwuwymiarowym Wyglad aplikacji(png),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Aplikacja(exe).

13. Metoda różnic skończonych

14. Kolokwium Wyglad aplikacji(bmp),   Realizowane zagadnienia(pdf),   Podpowiedz(txt),   Aplikacja(exe).

15. Metoda Elementów Skończonych